Jak to funguje

Nejlépe Salmondo poznáte, vyzkoušíte-li si jej sami.

Vytvořit účet zdarma
Architektura Salmonda vychází z dobré praxe kariérního poradenství a skládá se ze tří kapitol – poznání, vize a aktivita. Každá kapitola zahrnuje dílčí moduly – jednotlivé funkce, psychologické testy či tematické okruhy.

1. Poznání

Řada psychologických testů a nástrojů, které vám pomohou lépe se poznat a najít vhodnou kariéru a studijní obory, které sedí vaší osobnosti, motivaci, silným stránkám a hodnotám. 

Osobnostní a zájmové psychologické testy
Sestava testů a dotazníků pro kariérní volbu. Jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní. Více o testech v Salmondu.

Pozitivněpsychologické a manažerské metody 
Techniky, které jsou v poradenství a koučinku velmi rozšířené. Pomohou vám ujasnit si a využít k rozvoji vaše představy o sobě, životní zkušenosti a zážitky. V Salmondu navíc se svými odpověďmi budete dále pracovat.
2. Vize

Díky prověřeným psychologickým a manažerským technikám si sestavíte vizi toho, kým chcete v budoucnosti být a naplánujete, jak toho dosáhnete.

Profesní očekávání
Dotazníky zaměřené na vaše pracovní zkušenosti a představy o pracovním životě vám naznačí, co vše zvážit při formulování své vize. Databáze škol vám umožní dozvědět se více o možnostech studia na VŠ.

Sestavení plánu
Formulujete obraz (vizi) toho, jaký život chcete žít a čeho chcete dosáhnout. Nastavíte si realistické kroky (SMART cíle), kterými svoji představu úspěšně uskutečníte.
3. Aktivita

Máme-li dobrý nápad a správný plán, to, co odděluje úspěšné od neúspěšných, je vytrvalost a efektivita.  Smyslem této části je proto pomoci vám udržet směr a motivaci na cestě za vaší vizí.

Hodnocení a koučink
Abyste svých cílů dosáhli, potřebujete pravidelně sledovat a hodnotit svůj posun při jejich plnění. K tomu v Salmondu slouží pravidelné evaluace a GROW koučink, který vám pomůže identifikovat a odstranit překážky bránící jejich dosažení.

Motivace a inspirace
Na vaší cestě vás budeme průběžně podporovat a zpracovávat pro vás zajímavá témata týkající se studia, psychologie nebo světa práce a budeme vás neustále inspirovat k vašemu dalšímu pracovnímu i osobnímu rozvoji.