O Salmondu

Během studia jsme sami poznali, jak náročné je činit zásadní rozhodnutí o své budoucnosti na vlastní pěst a jak užitečná je každá informace a rada, která pomůže zvolit správně. Když jsme se jako spolužáci ze střední školy po letech potkali, zjistili jsme, že každý z nás v některém momentě poznal, jak vyčerpávající je žít a pracovat v roli, která je stvořena pro někoho jiného. A jak nepříjemné je věnovat čas a úsilí tomu, co člověka nenaplňuje.

Rozhodli jsme se, že s tím něco uděláme. A vytvořili jsme Salmondo, abychom lidem usnadnili rozhodování, čemu se mají věnovat a která životní dráha je pro ně ta pravá – a zároveň jim pomohli jejich vize naplnit.

Náš tým
Naše poslání

Chceme, aby Salmondo přispělo k pozitivní změně a pomohlo lidem, aby svoji energii dobře namířili a žili tak spokojenější, smysluplnější a úspěšnější životy. Zkrátka, aby každý mohl žít svůj život.

Naše vize
Služba umožňující zmapovat strukturu osobnosti, zájmy, schopnosti a další prvky vlastní individuality, za pomoci inteligentních nástrojů naplánovat životní cíle a motivovat se k jejich naplňování.

Tým Salmonda

Adam Benkovič
produkt
Tibor Kučera
marketing
Libor Vošický
obchod

Kdo s námi také spolupracuje?

Samozřejmě na naplnění naší vize nejsme sami. Salmondo jako software pro vás připravujeme s týmem nadšených vývojářů. A speciální pozornost věnujeme odborné stránce Salmonda. Koncepci Salmonda konzultujeme a nástroje, metody a psychologické testy tvoříme ve spolupráci s psychology, kteří se patřičným oblastem dlouhodobě věnují a představují špičky v oboru.

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky


Dlouhodobě se věnuje zkoumání struktury osobnosti. Patří k nejcitovanějším a nejuznávanějším českým psychologům.

PhDr. Antonín Mezera

PhDr. Antonín Mezera

Přední český odborník na volbu povolání s dlouholetými zkušenostmi ředitele pedagogicko-psychologické poradny

Autor knih „Pro jaké povolání se hodím?“, „Kariérní obrázkový test” a četných zájmových dotazníků.